Clybiau amser cinio / Lunchtime Clubs

Clwb Gwyddbwyll / Chess Club

Dydd Llun / Monday

gyda gwirfoddolwyr o’r gymuned / run by community volunteers

12.15-1.00yp

Clwb Codio / Coding Club

Dydd Mawrth / Tuesday

Pencampwyr Digidol / Digital Champions

12.15-1.00yp

Clwb Trwcio Cardiau / Card Swapping Club

Dydd Mercher / Wednesday

Cyngor Ysgol / School Council

12.15-1.00yp

Clwb Crefft / Craft Club

Dydd Iau / Thursday

Cyngor Dinesydd Da / Good Citizen Council

12.15-1.00yp

Clwb Minecraft Club

Dydd Gwener / Friday

Pencampwyr Digidol / Digital Council

12.15-1.00yp

Mwy yn dod yn fuan... / More coming soon...

Urdd Gobaith Cymru

Ymuna mwyafrif o blant yr ysgol â’r mudiad bob blwyddyn. Carwn atgoffa rhieni fod mwy i’r Urdd na chystadlu ar ganu a llefaru yn yr Eisteddfodau. Mae cystadlaethau celf a chrefft, cystadleuaeth cwis, chwaraeon, ac wrth gwrs, y gwersyll yn Llangrannog, Pentre Ifan a Chanolfan y Mileniwm yng Nghaerdydd. Codir tâl ymaelodaeth blynyddol.

Mae Clwb Chwaraeon Urdd yn cymryd lle bob dydd Iau ar ol Ysgol o 3.30-4.30yp am gost o £2 yr wythnos.

The majority of the school's children join the Urdd every year. We would like to remind parents that there is more to the Urdd than competing in singing and speaking at the Eisteddfodau. There are art and craft competitions, a quiz competition, sports, and of course, the camp in Llangrannog, Pentre Ifan and the Millennium Center in Cardiff. An annual membership fee is charged.

Urdd Sports Club takes place every Thursday after School from 3.30-4.30pm at a cost of £2 per week.