Dyma rai o bolisïau'r ysgol. Os ydych am weld polisi sydd ddim yma, os gwelwch yn dda cysylltwch â swyddfa'r ysgol.

Below are some of our most important policies for your reference. If you want to know our policy on something that is not listed, please ask the school office.