PENNAETH A CADY / HEADTEACHER AND ALNCOMrs Enfys HowellsEnfys Howells
Dosbarth / ClassAthrawon / TeachersStaff Cynorthwyol / Support Staff
Parrog – Derbyn a Meithrin
Reception and Nursery
Miss Melisa ReesMiss Alison Rees
Miss Katie Morris
Mrs Olga Davies (rhan amser / part time)
Betws – Blwyddyn 1 a 2
Year 1 and 2
Miss Sara GwytherMrs Sophie Davies
Cwm yr Eglwys –
Blwyddyn 3 a 4 / Year 3 and 4
Mrs Ffion RodgersMiss Sadie Morris
Miss Ruby Morse
Pwll Gwaelod
Blwyddyn 5 a 6 / Year 5 and 6
Mr Sion DaviesMiss Sandra Williams
STAFF ERAILL / OTHER STAFF
Swyddog Gweinyddol
Administrative Assistant
Mrs Delyth Thomas
Gofalwr
Caretaker
Mr Ben Mathers
Staff gegin
Kitchen staff
Mrs Annette Davies – Cogyddes / Cook
Miss Kate Morris – Cynorthwydd / Assistant
Staff Clwb Brecwast
Breakfast Club Staff
Miss Sandra Williams
Miss Katie Morris
Staff amser cinio
Lunchtime supervisors
Miss Alison Rees
Miss Katie Morris
Miss Sadie Morris
Rhan amser / Part timeMrs Sophie Davies
Miss Imogen Lewis
Miss Emma Atkinson
Mrs Jayne Lewis
Athrawon Cerddoriaeth Peribatetig
Music Peripatetic Teachers
Miss Alison Peake - Pres / Brass
Mrs Philippa Roberts – Llinnynol / String
Ms Rachel Hickman – Llinnynol / String
Ms Litona Harries – Chwythbrennau / Woodwind
Alison-Rees
Alison Rees
Annette Davies
Delyth Thomas
Ffion Rodgers
Kate Morris
Katie Morris
Melisa Rees
Olga Davies
Sadie Morris
Sandra Williams
Sara Gwyther
Sion Davies
Sophie Davies