Rydym yn ffodus iawn bod gennym ni bwyllgor gweithgar iawn sydd wedi trefnu nifer fawr o weithgreddau amrywiol er mwyn codi arian ar gyfer yr ysgol. Mae’r pwyllgor yn cwrdd yn aml i drefnu gweithgareddau codi arian. Yn y gorffennol mae’r pwyllgor wedi trefnu Gwyl Gerddorol Haf, Noson Bingo, Disgo a ffeiriau Nadolig ac Haf.

Defnyddir yr arian ar gyfer prynu adnoddau i’r ysgol. Yn y gorffennol rydym wedi defnyddio’r arian a godwyd gan ffrindiau Bro Ingli i brynu gliniaduron newydd, offer chwaraeon ac offer amser chwarae.

Llythyr cyflwyniad Frindiau Bro Ingli / Friends of Bro Ingli introduction letter (PDF)

We are very fortunate that we have a very active committee that organises various activities to raise money for the school. The committee meets regularly to organise fundraising activities. In the past, the committee has organized a Summer Festival, Bingo Night, Disco and Summer and Christmas fairs.

The money raised is used to purchase various resources for the school. We have used the money raised by Ffridniau Bro Ingli to buy new laptops, sports equipment and playtime equipment.